Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viapassionative passionative
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
2305 8108 500
Rzeczy Ulotne - Neil Gaiman.
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
9343 499c 500
Przesilenie
Dramat w dwóch zasłonach
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa

November 01 2017

„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viapassionative passionative
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
1382 b94c 500

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viapassionative passionative

July 01 2017

6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialovesweets lovesweets
8721 0f3e 500
Reposted fromwstydem wstydem vialaluna laluna

July 07 2015

5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viaxannabelle xannabelle

July 06 2015

July 02 2015

3987 12de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiamdreamer iamdreamer
3679 92a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiejmniej miejmniej
Reposted frombluuu bluuu viamiejmniej miejmniej

July 01 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl